Blanke mensen vragen de donkere mensen om vergeffenis

Racisme is een groep om raciale redenen minderwaardig behandelen of daarover vernederende uitspraken doen. In de oude geschiedenis was er veel etnocentrisme (het idee dat andere volken barbaars of in elk geval minder beschaafd zijn), maar meer op meer op culturele dan op raciale gronden.

Nou is er laatst opnieuw een donkere man door racisme overleden en staat het hele land op zijn kop.. Nu zijn er een groep blanke mensen die vergiffenis vragen bij de donkere. Wat vinden jullie daar van?